Blog Image

PRETTO film

Bloggen

Välkomna hit/Welcome!

Bloggen fortsätter att uppdateras, men nu med ny adress! Vi ses på Blogger!


Här finns aktuell info och kommentarer kring allt som rör det fortsatta arbetet med filmen En Morpheinists Drömmar.

Lämna kommentarer
Du kan fritt lämna kommentarer på hemsidans material och på filmprojektet - klicka bara på respektive kategoris "Kommentarer". Snabbt och lätt!

Diskutera
Här är också ett forum för att diskutera prettofilmer. Vad är det? Finns de? Borde de få finnas? Hör av er till bloggen!

Utnyttja RSS Feed!
Håll dig alltid uppdaterad så fort bloggen har blivit det - klicka på symbolen nere till höger och ta en prenumeration!

PRETTO film - mail
Bo G Svensson

Tillbaka till PRETTO film

Vad är kvällen?

En morpheinists drömmar Posted on %PM, April 09 2008 20:46:30

Göran Schildt, den finlandssvenske författaren, skrev 1952 en textkommentar till ett fotoalbum. 1959 gavs texten ut tillsammans med illustrationer av konstnären Roland Kempe. Boken heter Paris’ hemliga tecken. I början av boken finns följande avsnitt till glädje för alla oss som är kvällsmänniskor.

“Vad är kvällen? En gradvis befrielse från dagens mångahanda uppgifter, från tvånget att fullgöra ett arbete, att nyttja timmarna som verktyg och att vara till för andra. I den tätnande skymningen lossnar dagens anspänning, timmarna tjänar oss istället för vi dem och hela livet blir lättare att bära. I denna atmosfär andas kvällsmänniskan ut, ingen ställer några krav på honom, och medan hans lyckligare granne efter fullgjort värv sitter i familjens sköte eller kopplar av i goda vänners lag, kokar sig kvällsmänniskan starkt kaffe, tänder arbetslampan och mobiliserar alla sina nyss så vanmäktiga ambitioner för en uppgift som ska hjälpa honom att besegra den fientliga vardagen. — Timmarna stulna från natten är på ett särskilt sätt tidlösa, de bildar en ö som är skild från vardagslivets kontinent, en ö dit man flyr utan tanke på den svåra återfärden över ett grått och bittert hav. Kvällsmänniskor förblir alltid främlingar i den värld vars kust heter morgonen.”

I denna anda växer filmen En Morpheinists Drömmar fram.

Boken trycktes i en upplaga av 1650 exemplar och är en pärla att läsa och att titta i. Ändå kostar den i antikvariat bara omkring 150 kronor. Gå in på Antikvariat .Net och sök fram den, släng iväg en beställning och du har en retrobiljett till Paris!

/BSlutstation Slussen

En morpheinists drömmar Posted on %PM, April 09 2008 20:15:30

I september 2005 skrev Jonas Thente en artikel om den då lika aktuella Slussen i Stockholm. Hans beskrivning av Slussen som en döende patient och stadens mekanismer är läsvärda. Här finns överensstämmelser med både Italo Calvino och Plutarchos idéer. Och mina egna. Läs den här!

/B