Man kan säga att det alltid är lämpligt att se på Christer Strömholms fotografier. Därför säger jag det nu. Se dem, läs texter om och av honom. Snabbaste vägen just nu är att ta länken http://www.stromholm.com/index2.htm

Kloka ord: “Ifrågasett”
Christer Strömholm

/B